personalized jewelry,personalized name necklace

personalized jewelry,dv love

personalized name necklace,dv love

adidas predator football

personalized jewelry,personalized name necklace

personalized jewelry,dv love

personalized name necklace,dv love

adidas predator football

Dôležité kontakty | Vojnatina

Dôležité kontakty

PORUCHOVÉ SLUŽBY:

  • Elektrina0850 123 333, 0800 175 660 (verejné osvetlenie)
  • Plyn055-622 76 47, 055-622 19 15 (dispečing Košice)
  • Voda056-652 23 13 (v pracovných dňoch), 056-644 10 61 (dispečing Michalovce)
  • Ohlasovňa porúch tel. prípojok12 129

ÚRADY A INŠTITÚCIE:

Comments are closed.