Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ

Verejné zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav

Informácia k vykonaniu pozemkových úprav

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Triedený odpad

Oznámenia a pozvánka

Výzva VSD

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov-1

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov-2

Úroveň vytriedenia KO za rok 2020

Oznámenie k celoplošnému testovaniu

Harmonogram príchodu občanov obce Vojnatina na odberné miest1

Výrub drevin-Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Oznámenie – Správa o hodnotení strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility KSK

Výberové konanie na HK v r. 2019

Plán udržateľnej mobility KSK

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

Oznámenie o zmene strateg.dokumentu RIUS KSK

Vojnatina VZN_návrh UPN-O

Odvolanie z kandidatúry-oznámenie

zoznam zaregistrovanych kandidatov na predsedu KSK

vo-c-9-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-z-ksk

rozhodnutie o vyhlásení volieb  orgánov samosprávnych krajov

Informácia pre voliča-voľby do orgánov samosprávnych krajov

Oznámenie o prerokovaní návrhu SÚP obce Vojnatina

Prerokovanie konceptu Spoločného Územného plánu obcí Tibava, Vojnatina a Kolibabovce  

Oznámenie- záverečné stanovisko Plynovod Poľsko-Slovensko

Zmluva o poskytovaní auditorkých služieb

Oznámenie o obstarávaní spoločného územného plánu obci Tibava, 

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR KSK

Oznámenie o strategickom dokumente spoločného územného plánu obce

Voľby do NR SR-Informácia pre voliča

Vyhlásenie volieb do NR SR 2015

Udelenie súhhlasu na žiadosť o výrub stromu-oznámenie o začatí konania

Oznámenie o prerokovaní zadania SÚPO