Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
25.1.2024
Výsledky volieb na starostu obce
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2024
Názov Výsledky volieb na starostu obce
25.1.2024
Výsledky volieb na poslancov OZ
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2024
Názov Výsledky volieb na poslancov OZ
25.1.2024
Usmernie k špeciálnemu spôsobu hlasovania
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2024
Názov Usmernie k špeciálnemu spôsobu hlasovania
25.1.2024
Zoznam zareg.kandid. na starostu obce
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2024
Názov Zoznam zareg.kandid. na starostu obce
25.1.2024
Zoznam zareg.kandid. na poslancov OZ
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2024
Názov Zoznam zareg.kandid. na poslancov OZ
25.1.2024
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do OSO
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2024
Názov Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do OSO
25.1.2024
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2024
Názov Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
25.1.2024
Oznámenie o rozsahu vykonu funckie starostu pre voľby do OSO
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2024
Názov Oznámenie o rozsahu vykonu funckie starostu pre voľby do OSO
25.1.2024
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2024
Názov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí
25.1.2024
Oznámenie o zapisovateľovi MVK
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2024
Názov Oznámenie o zapisovateľovi MVK