Voľby do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou : ocuvojnatina@minet.sk

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie  hlasovacieho preukazu : ocuvojnatina@minet.sk

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocuvojnatina@minet.sk

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

Informácia pre voliča

Comments are closed.