OBECNÝ ÚRAD  VOJNATINA

VOJNATINA 124

PORÚBKA 07261

tel. :  + 421 56 652 23 53

e-mail : ocuvojnatina@minet.sk

Ú R A D N É    H O D I N Y

Pondelok : 7.30 – 15.30

Utorok :    7.30 – 15.30

Streda :    7.30 – 15.30 

Streda :    7.30 – 15.30 

Štvrtok :   7.30 – 11.30

Piatok :    7.30 – 15.30