Voľby do NR SR 2023-Zápisnica OkVK

Elektronická adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou : ocuvojnatina@minet.sk

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie  hlasovacieho preukazu : ocuvojnatina@minet.sk

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocuvojnatina@minet.sk

Oznámenie o zapisovateľovi OvK

Elektronická adresa na doručenie žiadostí o[49203]

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácia pre voliča v Slovenskom jazyku